Program edukacyjny „Soki i musy – witaminy w smart formie”.

Przedstawiamy Wam program edukacyjny „Soki i musy – witaminy w SMART formie”.

Celem Programu jest edukacja dzieci w klasach I-III szkół podstawowych w zakresie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz znaczenia soków i musów owocowo-warzywnych, a także owoców i warzyw w codziennej diecie.

W ramach Programu Nauczyciele szkół podstawowych przeprowadzą z dziećmi zajęcia edukacyjne, korzystając z materiałów dydaktycznych opracowanych przez Ekspertów Programu – prof. UW dr hab. Małgorzatę Żytko oraz dr Agnieszkę Kozioł-Kozakowską z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dodatkowo każda klasa, która weźmie udział w Programie i zrealizuje jego założenia, będzie mogła wziąć udział w Konkursie plastycznym.
Do wygrania są atrakcyjne nagrody dla szkoły, uczniów zwycięskich klas oraz opiekujących się nimi Nauczycieli.

Każda klasa po zakończeniu Programu otrzyma Certyfikat potwierdzający udział w Programie (w formie elektronicznej).

Szczegółowe zasady Programu oraz Konkursu znajdują się w Regulaminach zamieszczonych na dole strony.

Wierzymy, że przekazywanie zasad prawidłowego żywienia powinno zacząć się już od najmłodszych lat, dlatego liczymy na zainteresowanie Programem i wsparcie przez Nauczycieli tej ważnej inicjatywy.

W przypadku pytań dodatkowych prosimy o kontakt pod adresem:
konkurs@sokiimusy.eu oraz pod numerem telefonu +48 22 663 00 81, wew. 27(w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00.)

Jak wziąć udział w Programie?

1
Zgłoszenie do Programu następuje poprzez wypełnienie na stronie Formularza rejestracyjnego oraz akceptacji Regulaminu Programu.
2
Po rejestracji zgłoszenia Nauczyciel dostanie e-mail z zasadami Programu, Konkursu oraz linkiem do materiałów edukacyjnych. Nauczyciel może w każdej chwili pobrać materiały ze strony internetowej, logując się imieniem i nazwiskiem oraz mailem podanymi podczas rejestracji.
3
Nauczyciel prowadzi zajęcia lekcyjne z dziećmi zgodnie z 5 blokami aktywności wraz z zadaniami z kart pracy (materiał numer 6 jest materiałem nadprogramowym dla chętnych).
4
W szkole należy wywiesić w widocznym miejscu Plakat informujący o udziale szkoły w Programie.
5
Po przeprowadzeniu zajęć Nauczyciel wypełnia Ankietę, która ma na celu potwierdzenie wykonania Programu, zebranie danych ilościowych o Uczestnikach Programu oraz opinii na temat Programu.
Ankieta jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania Certyfikatu potwierdzającego udział w Programie.
6
Certyfikat zostanie przesłany na adres podany w Formularzu podczas rejestracji do Programu.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Programie „Soki i musy – witaminy w SMART formie!”
Organizatorzy Programu

Ramowy Harmonogram Programu

Program trwa od 30 września 2016 r. do 23 czerwca 2017 r.:

30 września 2016 r. – start Programu, w tym zajęć edukacyjnych.

1 listopada 2016 r. – 15 maja 2017 r. – zbieranie prac konkursowych.

15 maja 2017 r. – koniec zgłoszeń i rejestracji do Programu, w tym zajęć edukacyjnych.

30 maja 2017 r. – ogłoszenie zwycięzców konkursu.

23 czerwca 2017 r. – zakończenie Programu, dostarczenie nagród oraz Certyfikatów.

Regulamin programu, regulamin konkursu

Pytania prosimy kierować na adres: konkurs@sokiimusy.pl

Program patronatem honorowym objęli:

 • Agencja Rynku Rolnego
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Rzecznik Praw Dziecka
 • Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Dolnośląskie Kuratorium Oświaty
 • Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty
 • Lubuskie Kuratorium Oświaty
 • Łódzkie Kuratorium Oświaty
 • Opolskie Kuratorium Oświaty
 • Podkarpackie Kuratorium Oświaty
 • Pomorskie Kuratorium Oświaty
 • Kieleckie Kuratorium Oświaty
 • Wielkopolskie Kuratorium Oświaty
 • Podlaskie Kuratorium Oświaty
 • Mazowieckie Kuratorium Oświaty

Program patronatem medialnym objęli:

 • MetroCafe
 • Magazyn „Wychowawca”
 • Magazyn „Życie Szkoły”